17. januar 2020

Det er en glede å annonsere at Innovasjon Norge, et av de viktigste katalysatorne for innovasjon og utvikling i Norge, støtter Sonar!

Vi er i veldig begeistret for å ha mottatt oppstartsmidler fra Innovasjon Norge så vi kan få dette toget til å rulle. Det har vært en avgjørende faktor for å få prosjektet i gang, og for å opprettholde kvaliteten vi mener er avgjørende.

Vi vil sørge for å lage det beste poduktet som er mulig, og tilby det så rimelig vi kan til våre kunder.

Med hilsen

John Braadland
CEO